O mně

Lékařská fakulta UJEP v Brně – obor pediatrie 
30 let praxe v klasické medicíně 
studium akupunktury u MUDr.Ladislava Fildána (Brno, 2004)
od r.2005 zkušenosti s propojením klasické medicíny a biomodulace

od r.2012 ordinace celostní medicíny

Moje krédo:
Naše chytré buňky dobře vědí, co mají dělat. Od nás potřebují „pouze“ čisté prostředí a čistou, pozitivní energii pro svou práci. Odmění se nám tím, čemu říkáme zdraví.Učme  se od nich…

Můj sen:
O medicíně budoucnosti
Už několik desetiletí je vědecky prokázáno, že činnost našich buněk je řízena podněty z okolního prostředí. Na úrovni hmotné (glukosa, hormony…), na úrovni energetické (elektromagnetické vlny) a zejména prostřednictvím „molekul emocí“ vzniklých na podkladě myšlenek (!)  Jinými slovy – náš život, naše zdraví si určujeme a řídíme sami svým myšlením, svými pocity, svým přesvědčením a vírou. Chceme-li se nejen léčit, ale skutečně celkově uzdravit, musíme být aktivní a začít poctivě hledat pravou příčinu svých potíží ve svém nitru, ve způsobu svého života. Jen tehdy, když přehodnotíme a změníme svá dosavadní přesvědčení a chování, můžeme zažít „zázrak uzdravení“ těla i duše.

Proč o tom mlčí klasická medicína ?

Musela by si přiznat svou bezmocnost při snaze vyléčit nemoci pouze na hmotné (tělesné) úrovni pomocí chemických léků.
Musela by přiznat, že chemické léky nikdy nemohou odstranit pravou příčinu nemoci, která je ukrytá v naší mysli, v naší duši.
Musela by uznat, že předepisování léků v takové míře, jako se to děje dnes, je nejen zbytečné, ale nesmírně škodlivé a mnohdy životu nebezpečné.
Musela by…
Ale to je v současných podmínkách zcela nereálné.

Je tu ovšem jedna reálná a nadějná cesta – vznik nové medicíny postupným přerodem, změnou v myšlení i chování nás všech – pacientů i lékařů. Současný zdravotnický systém skutečně nedává lékařům čas ani možnost věnovat se svým pacientům po celostní stránce, zkoumat a léčit jejich duši a tím je vést k uzdravení (pojišťovny takový přístup nezaplatí).

  • Pokud máte zdravotní problémy, které trvají i přes veškerou snahu léčit se léky
  • Pokud jste se rozhodli být aktivními hledači nových možností
  • Pokud se chcete začít uzdravovat a zatím si sami ještě nevíte rady

    Určitě se mi ozvěte!

    Řešení už máte v sobě, ovšem dosud skryté v „nevědomí“. Společně je objevíme a Vy se uzdravíte