O mně

Lékařská fakulta UJEP v Brně – obor pediatrie 
30 let praxe v klasické medicíně 
studium akupunktury (Brno, 2004)
od r.2005 zkušenosti s propojením klasické medicíny a psychosomatického přístupu

od r.2012 celostní poradenství

od r.2019 program zaměřený na odstresování a nastartování imunity (RESTART)

od května 2020
empatická komunikace  („lidština“)  ON-LINE

 

Vážení a milí,

místo představování Vám raději ukážu jeden e-mail, který jsem poslala jako odpověď na jisté otázky. Vynechávám pouze jméno tazatelky a protože podobné (i nevyslovené) otázky se týkají občas každého z nás, možná i taková odpověď někomu pomůže nebo alespoň napoví. Nejčastěji se totiž ptáme v různých obměnách:

Proč se cítím tak mizerně?
Je v pořádku to, co dosud dělám?
A co mám teda udělat?
Co mám změnit?

_________________________________________________________

Milá … ,
zdravím Vás touto cestou a ihned vysvětlím, proč volím tentokrát písemnou formu.
Jistě taky už víte, jak dokáže být život složitý, jak nás dokáže překvapovat. Do značné míry je to dáno tím, jak se všechno okolo nás mění a měníme se v čase neustále i my sami. Občas dospějeme všichni k bodu, kdy se rozhodneme něco na sobě a svém životě změnit tak, abychom se cítili zdravější a šťastnější. Něco takového prožíváte právě Vy sama a se mnou to v tuto chvíli není jinak.
(Využívám tuhle písemnou odpověď, abych si sama něco ujasnila a možná, že i tahle cesta Vám alespoň částečně uleví…)
Vaše úvaha, že je třeba zamýšlet se nad příčinami svých potíží (stresové prožívání, úzkosti, strachy…) je naprosto správná a hlavně „klíčová“. A teď se omlouvám za malou odbočku, ale vrátím se:-)
Ve svém docela už dost dlouhém životě jsem prošla různými obdobími. Od práce v klasické dětské ordinaci přes přírodní doplňkovou léčbu a psychosomatické poradenství až k současné zkušenosti (profesní i soukromé):
Každý z nás je taková jedinečná bytost a individualita, že není v silách někoho druhého, aby vnikl do našeho myšlenkového a buněčného mikrosvěta a dokonce se v něm dokázal orientovat. A přitom právě tam jsou ukryté ty jedině správné odpovědi, které hledáme. Co může ale druhý člověk udělat, je stát se pozorným a vnímavým „svědkem“ našeho příběhu, našich úvah a pocitů. Tak funguje „léčba empatií“, která nás dokáže vrátit do ztracené duševní rovnováhy (psyché) a mnohdy nás zbaví i různých tělesných (somatických) potíží. A teď už se vracím k Vašemu dotazu.

Myslím, že ani já, ani nikdo jiný není kompetentní odpovědně zhodnotit veškeré účinky různých doplňků stravy u konkrétního člověka, dokonce neplatí ani jediný obecně správný pohled na způsob stravování…
Nové vědecké poznatky čím dál víc ukazují na zásadní funkci lidského mikrobiomu – bakteriálního osídlení střev. To je taky zcela individuální a člověku se chce i tady uvažovat ve smyslu „všechno je možné“.
Netrapme se proto příliš touto oblastí a spolehněme se na své vlastní pocity a zkušenosti. Pokud budeme dodržovat obecné zdravé zásady ohledně životního stylu, skladby jídelníčku, vitaminů a doplňků v přirozené formě a k tomu přidáme dostatek vlákniny a čisté vody, neměli bychom si dělat žádné výčitky. Naše tělo si s toxickými látkami samo poradí. A mezitím můžeme vědomě pracovat na svém osobním růstu (jak se tomu dnes říká) a všechno se začne měnit…
Po mnohaletých zkušenostech právě s tím, co funguje a co naopak ne, jsem začala rozvíjet program RESTART. Změna nenastane náhle (to jsou jen vzácné výjimky), musíme sami sobě darovat čas a trpělivost. Dozvíme se pak o sobě a o životě dost na to, abychom začali fungovat zdravěji, šťastněji a svobodněji.
Jestli se tedy rozhodnete navázat spojení (on-line), dejte vědět.
                                                                                                                 Iva Macháčková
 ______________________________________________________
Moje krédo:

Naše chytré buňky dobře vědí, co mají dělat. Od nás potřebují „pouze“ čisté prostředí a čistou, pozitivní energii pro svou práci. Odmění se nám tím, čemu říkáme zdraví.Učme  se od nich…

Můj sen:
O medicíně budoucnosti
Už několik desetiletí je vědecky prokázáno, že činnost našich buněk je řízena podněty z okolního prostředí. Na úrovni hmotné (glukosa, hormony…), na úrovni energetické (elektromagnetické vlny) a zejména prostřednictvím „molekul emocí“ vzniklých na podkladě myšlenek (!)  Jinými slovy – náš život, naše zdraví si určujeme a řídíme z velké části  sami svým myšlením, svými  pocity a svým přesvědčením. Chceme-li se nejen léčit, ale skutečně celkově uzdravit, musíme být aktivní a začít poctivě hledat pravou příčinu svých potíží ve svém nitru, ve způsobu svého života. Jen tehdy, když přehodnotíme a změníme svá dosavadní přesvědčení a chování, můžeme zažít „zázrak uzdravení“ těla i duše.

Proč o tom mlčí klasická medicína ?

Musela by si přiznat svou bezmocnost při snaze vyléčit nemoci pouze na hmotné (tělesné) úrovni pomocí chemických léků.
Musela by přiznat, že chemické léky nikdy nemohou odstranit pravou příčinu nemoci, která je ukrytá v naší mysli, v naší duši.
Musela by uznat, že předepisování léků v takové míře, jako se to děje dnes, je nejen zbytečné, ale nesmírně škodlivé a mnohdy životu nebezpečné.
Musela by…
Ale to je v současných podmínkách zcela nereálné.

Je tu ovšem jedna reálná a nadějná cesta – vznik nové medicíny postupným přerodem, změnou v myšlení i chování nás všech – pacientů i lékařů. Současný zdravotnický systém skutečně nedává lékařům čas ani možnost věnovat se svým pacientům po celostní stránce, zkoumat a léčit jejich duši a tím je vést k uzdravení (pojišťovny takový přístup nezaplatí).

  • Pokud máte zdravotní problémy, které trvají i přes veškerou snahu léčit se léky
  • Pokud jste se rozhodli být aktivními hledači nových možností
  • Pokud se chcete začít uzdravovat a zatím si sami ještě nevíte rady

    Určitě se mi ozvěte!

    Řešení už máte v sobě, ovšem dosud skryté v podvědomí. Rozhodněte se a můžeme zahájit „pátrání“.