Biomodulace

Je ovlivnění života organismu na úrovni buněk, a to pouze takovými metodami a prostředky, které naše tělo vnímá jako přirozené . Tedy nikoli uměle vyrobenými léky, které vstupují do chemických reakcí a vyvolávají mnohdy netušené nežádoucí účinky.
Biomodulační medicína respektuje celostní přístup k léčbě, který vždy zahrnuje tři úrovně naší  existence. Odpovídají vzniku a postupu  onemocnění vzniklých na podkladě chronického stresu: myšlenka – emoce (stres), změna funkce buněk a metabolismu (psychosomatická onemocnění)  – orgánové,fyzické změny (klasické nemoci).

1. ÚROVEŇ
Duševní a duchovní
Je to oblast našich vědomých myšlenek (psychická, mentální) a  podvědomí
Pomáhá zde psychoterapie, práce s podvědomím, podpora osobního růstu

2. ÚROVEŇ
Informační, energetická, metabolická (přenos informací mezi  buňkami, orgány, systémy)
Myšlenky vyvolají emoce, které mají molekulární (hmotnou!) podstatu a v podobě komunikačních molekul ovlivňují každou buňku našeho těla. Dochází k  ovládání funkce buněk a látkové výměny , na kterém se podílí nervový systém (neuropeptidy  jako „molekuly emocí“), endokrinní  systém (hormony) a imunitní systém (cytokiny, lymfokiny aj. ) Je to oblast funkční, metabolická, udržující naše vnitřní prostředí v rovnováze (zdraví).

Na této úrovni pracuje tzv. informační medicína:  metody osvobození emocí, energetická medicína, akupunktura, meditace, přírodní  imunomodulace a také specifická biologická léčba, spadající již do oblasti specielního odvětví imunologie.

3. ÚROVEŇ
Tělesná  (buněčná)
Zde působí  přímo složky naší stravy. V pozitivním smyslu látky potřebné k buněčné výživě, v tom negativním toxické látky poškozující buňky.V léčbě se uplatní nutriterapie, což je cílená léčba stravou a účinnými doplňky stravy – tzv.nutraceutiky.

Návrat k principům celostní medicíny je vědecky zdůvodnitelný

V 70.letech 20.století byl v americkém Marylandu (v Institutu národního zdraví), v  anglickém Oxfordu a ve Skotsku odstartován proces vědeckého pojetí biomodulace. Nobelova cena byla  udělena za důkaz, že lidské emoce mají hmotný (molekulární) podklad – viz kniha americké vědkyně Candace Pert „Molekuly emocí“. Emoce vznikají na podkladě myšlenek a jejich materiální charakter dokazuje oboustranné propojení mezi myslí a tělem. Zároveň se poněkud stírá rozdíl mezi nervovým, hormonálním a imunitním systémem, jejichž činnost je složitě provázaná a zajišťuje vyvážené vnitřní prostředí nutné k životu.

Tento zcela zásadní objev konečně podává vědecké vysvětlení vzniku civilizačních chorob působením emocionálního tlaku (psychického stresu). Je tedy  potvrzena správnost a účinnost psychosomatického přístupu k léčbě. Počátkem 3. tisíciletí se rozvíjí nový obor nazvaný  psycho – neuro – imunologie. Výzkum v oblasti molekulární biologie a funkce jednotlivých neuropeptidů neustále pokračuje je zde konečně reálná naděje na cílenou léčbu závažných chronických onemocnění  včetně rakoviny ovlivněním imunity.

IMUNOMODULACE 

Je ovlivnění imunitního systému ve smyslu posílení  (časté nebo chronické infekce, únavový syndrom, rakovina) nebo vyrovnání  (zmatené imunitní reakce  u alergií a autoimunit).

BIOLOGICKÁ  LÉČBA

Ovlivňuje buňky cíleně pomocí  laboratorně zpracovaných složek imunity (většinou v injekční formě) a neobejde se bez vedlejších účinků, i když ne tak závažných jako agresivní chemická léčba. Je velmi nákladná a vyhrazená pro těžké formy autoimunitních onemocnění a onkologii.

NUTRACEUTIKA

Jsou přírodní produkty s pozitivními účinky na zdraví používané jako doplňky stravy. Některá nutraceutika jsou již uznaná jako oficiální léčiva zejména v imunologii a onkologii (např. houba reishi v Japonsku).Biomodulační medicína využívá přednostně takové produkty, které obsahují největší množství účinných látek působících komplexně (maximalizace vstřebatelnosti a účinku).Některé příklady  u nás osvědčených nutraceutik v lékařské praxi v rámci biomodulace:

  • bovinní kolostrum   (kravské mlezivo)
  • reishi, cordyceps (medicinální houby)
  • probiotika (zdraví prospěšné bakterie)
  • aloe vera
  • aj…..